Sponsoren

 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • HPU
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Paperclip Silvolde
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen
HomeAVOND BILJARTEN COMPETITIE › Reglementen KNBB

vragen en antwoorden PK

Onderwerp:
Vragen en antwoorden m.b.t. PKwedstrijden

Er bestaat nog steeds verwarring rond het berekenen van de gemiddelden in de PK wedstrijden.

Vraag en antwoord:

Wat is het gemiddelde waarbij ik van start ga ?
A: Het actuele gemiddelde behaald in welke competitie dan ook (stel dat dit 1,000 is)
B: Het behaalde gemiddelde uit de laatste PK wedstrijd wat maximaal twee jaar oud is. (stel dat dit 1,234 is)
Het hoogste moyenne van A versus B geldt (dus hier is dat 1,234)
Is één van de moyennes niet bekend dan geldt het wel bekende moyenne
C: Is er geen officieel moyenne bekend wordt een schatting gemaakt en aangemerkt als N/O

*Resultaat eerste wedstrijd is de voorronde of rechtstreekse finale zonder voorronde


 

Wordt op het gewest ook met deze formule doorgegaan
Als het moyenne behaald hoger is dan het startmoyenne, dan gaat dezelfde berekening opnieuw van kracht
Is een lager moyenne gehaald gaat het startmoyenne weer gebruikt worden, dus geen verlaging.


 

Wat gebeurd er als er boven de promotiegrens wordt gespeeld in de EERSTE WEDSTRIJD (RONDE)

*Voor een speler met een niet-officieel aanvangsmoyenne, die in het eerste onderdeel van een PK
een algemeen moyenne behaalt gelijk of boven de bovengrens van de klasse,
promoveert direct naar de bij het gespeelde algemeen moyenne behorende klasse en
mag de PK in de huidige klasse niet vervolgen;
* Een speler met een officieel moyenne die in het eerste onderdeel van een PK een
algemeen moyenne behaalt dat 20% of meer boven de bovengrens van de klasse ligt,
promoveert direct naar de bij dat moyenne behorende klasse
en mag de PK in de huidige klasse niet vervolgen.


 

Waar kan ik de moyennetabellen vinden
Op de site van het district staan de tabellen en ook staan hier verwijzingen naar de KNBB reglementen waar de actuele informatie aanwezig is.
Reglementen competitie KNBB 2022 - 2023 | KNBB Doetinchem


 

Komen er beurtenlimieten en wat zijn deze?
Libre 4e klasse 60, Dag libre 3e klasse 40, Dag libre 2e klasse 40, Dag libre 1e klasse 40
bandstoten alle klassen 50 driebanden alle klassen 60


 

Waar moeten de opgaven naar toe?
*Opgeven voor de PK via de site Inschrijven PK | KNBB Doetinchem


* Of per mail naar willykonst@gmail.com


vermeldt altijd bondsnummer en naam vereniging en uiteraard naam speler
zet er ook bij dat het de avondcompetitie of de dagcompetitie is


 

Wat wordt het moyenne voor het volgende seizoen?
Het PK eindmoyenne van een seizoen is het gemiddelde van de algemeen moyennes van alle in dat seizoen gespeelde PK-onderdelen.


 

voor meer informatie betreffende reglementen, klik
reglementen-voor-pk-wedstrijden/reglementen-pk/Bijlagen:
Q EN A Moyennes.pdf 692 KB

Bijlagen bij vragen en antwoorden PK