Sponsoren

 • HPU
 • Paperclip Silvolde
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

Archief avond - 2021 - 2022 Districtsfinale Drbnd gr. 1e klasse

26 februari 2022 - 27 februari 2022

Moyenne van 0.000 tot 0.440

Aantal caramboles 0

zaterdag

26-02-2022 11:00 - 00:00

zondag

27-02-2022 11:00 - 00:00

 UITNODIGING VOOR DISTRICTSFINALE

DRIEBANDEN GROOT 1E KLASSE

MOYENNE VAN 0.000 TOT 0.440

Aanvang beide dagen 11.00 uur

AAN : DEELNEMERS, ARBITERS EN ORGANISATIE, SECRETARISSEN EN DISTRICTSBESTUUR

Het is voor het bestuur van het district Doetinchem en Omstreken een genoegen U uit te nodigen voor bovengenoemde districtsfinale.

Deze finale zal worden gehouden op zaterdag 26 en zondag 27 februari 2022 in het clublokaal van bv. De Veemarkt, Veemarkt 4 7001 EE Doetinchem telefoon 0314-323585

     *    Het aantal te maken carambols wordt bepaald op basis van de intervaltabel.

     *     Per partij worden er maximaal 65 beurten gebruikt, de gelijkmakende beurt wordt vanaf aquit gespeeld.

     *    De eindstand wordt naast het aantal partijpunten mede bepaald door het moyenne-percentage.

 

nr Bondsnr.  Naam  Vereniging       Moy.      Car.  Opmerking
1 166247  Hilbert de Vries De Veemarkt      0.418      21       
2 115203  Pierre Haring  De Markt      0.343      18  
3 134326  Hans Veenhuis  De Graafschap      0.334      17  
4 275550  Marco Schrijver   De Buitenmolen      0.315      16  
5 184012  Martin Hengeveld  Van Dorth       0.314      16  
6 257361  Jan van Strien jr.  De Veemarkt      0.307      16  
                
Res. 218095  Henk Hunting  De Veemarkt      0.328      17  Afgemeld

Organisatie De Veemarkt

Wedstrijdleiding Cris Jansen.

Prijsuitreikink afgevaardigde districts bestuur Cris Jansen

De Gewestelijke finale driebanden groot 1e klasse wordt gehouden op 22 t/m 24 april 2022  district Berkel & Slinge locatie HCR Prinsen
te Haarlo organisatie van Bv Ellenkamp

De deelnemers en de arbiters dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. Het wordt op prijs gesteld dat de reserve zich beschikbaar houdt. Dat er wordt gespeeld in correcte biljartkleding is vanzelfsprekend, door de wedstrijdleiding zal hier op worden toegezien. Bij verhindering dienen spelers zich zo spoedig mogelijk afmelden bij ondergetekende, en de arbiters bij Rolink Marach 06-12391031

Mede namens het districtsbestuur wens ik U allen een sportieve en succesvolle finale toe

Cris Jansen, wedstrijdleiding PK Lage veld 9 7122 ZD Aalten tel.0543-474200

 

 

Nationale finale 20 t/m 22 mei 2022 ABC 't Töpke te Siebengewald