Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

Foutje bij herziening competitie

 

Bij de herzieningen is iets niet goed gegaan met de verlagingen. Het is de bedoeling dat een speler die een lager moyenne heeft dat zijn moyenne wordt aangepast en eventueel in een lagere interval terecht komt.

Bij de spelers die maar in één klasse spelen (C1, C2, etc) is het goed gegaan.

Ook bij de spelers die het moyenne in dezelfde interval of één lager hebben is dit O.K..

Bij de spelers die meerdere klassen deelnamen en meerdere intervallen lager presteerden is het fout gegaan. De eerste herziening die rond gestuurd werden waren O.K., de daarop volgende herziening die ook naar andere betreffende teamleiders ging was FOUT.

Wat deed/doet Biljartpoint :

Hij plaatst het bekend zijnde moyenne als Oude Moyenne :
de eerste keer dat hij dat doet is het juiste moyenne van de eerste helft
Dan plaatst hij Moyenne na .. wedstrijden
als dit lager is gaat hij het lagere moyenne aanhouden
Als het moyenne meer dan 2 intervallen lager is gaat hij  een moyenne vaststellen die hoort bij de onderliggende eerste interval en zal tussen het oude moyenne en het gerealiseerd gemiddelde liggen dit wordt aangegeven in De caramboles en beurten over de resterende partijen vormen uw gecorrigeerde moyenne van**,***.
Vervolgens Nieuw huidige moyenne voor deze speler : **,***.
Hier staat dan het gecorrigeerde moyenne als het moyenne die vanaf nu gehanteerd gaat worden
Wat ging er fout:

Bij de tweede herziening die gedaan is werd opnieuw de procedure doorlopen zoals hierboven, echter Biljartpoint nam als Oude moyenne het gewijzigde moyenne van de eerste herziening en gaf hierdoor nog een interval lager als nieuw moyenne aan.

Oplossing van dit probleem:

In Biljartpoint ga ik de moyennes die meer intervallen dan één zijn verlaagd omzetten en de verlaging terugdraaien naar één interval.

DENK AAN DE JUISTE VOLGORDE IN UW TEAM