Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
Home Algemeen

Uitnodiging dag comp.Ledenvergadering 2017

maandag 04 september 2017

briefhoofd DAGCOMPETITIE

 

Aan de leden van Recreanten Biljart Club Doetinchem e.o.

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering Dagcompetitie Recreanten Biljart Club district Doetinchem en Omstreken.

 

DATUM:       Maandag  4 September 2017 Aanvang 14.00 uur.

PLAATS:      Zalencentrum  Luiking van Voorstweg 1 6941 RV Didam

                                                                                                           0316-225796  

AGENDA:

 

1.            Opening door Voorzitter Ben Straatsma

2.            Mededelingen door de Voorzitter:

Herdenking overleden leden.

Huldiging kampioenen

3.            Notulen ledenvergadering d.d.5-9-2016       (bijgevoegd)

4.            Algemeen jaarverslag. 2016-2017                 (volgt nog)

5.            Ingekomen stukken.                                        Geen.

6.            Behandeling en vaststelling jaarrekening 2017/2018        (bijgevoegd)

7.            Verslag kascommissie      Benoeming nieuw lid kascommissie,

8.            Aftredend in 2017Jos Meijer 2018 Wim Vruggink    

9.            Begroting 2018

10.         Mededeling over contributie 2017 - 2018

 

                                                                 PAUZE

11     Bestuursverkiezing:

           Aftredend Secretaris Henny ter Horst                       herkiesbaar

                

Voor de goede orde vermelden wij dat in de notariële akte onder artikel 9 .2 is vermeld “Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 Leden”.

De kandidaatstelling door de Leden dient  schriftelijk getekend door de 3 leden en de genoemde kandidaat voor aanvang van de vergadering te worden ingeleverd.  

     

13      Rondvraag.

 

14      Sluiting.

 

Deze uitnodiging met bijlagen zijn per mail verzonden aan de teamleiders, en voor zover bekend aan alle leden.

De teamleider wordt verzocht zijn teamleden die niet over een computer beschikken in kennis te stellen van deze uitnodiging en hen zo mogelijk een kopie  te verstrekken en/of  de stukken voorafgaande aan de vergadering  met  hun  teamleden te bespreken.     

 

Het bestuur stelt uw komst zeer op prijs.

 

Afmeldingen graag per mail sturen aan onderstaande Secretaris.

 

Met vriendelijke  groeten,

 

Bestuur Dagcompetitie R.B.C. Doetinchem en Omstreken

 

H.G.W. ter Horst secretaris  tel. 0315-641095 of 06-53371073 

Mail: horst.ter.h@hetnet.nl  of h.terhorst@knbbdoetinchem.nl

                       

uitnodiging

14:00 - 16:30