Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

TRIATLON 2018

Triatlon 2018

De 35e editie van de Triatlon staat voor de deur. Vanzelfsprekend hopen wij ook op uw deelname, je komt eens andere tegenstanders tegen, speelt eens een andere spelsoort en het belangrijkste het is gewoon een leuk toernooi.
Inschrijven voor dit toernooi is mogelijk tot en met donderdag 29 maart 2018.

Een triatlon-team bestaat uit minimaal drie spelers en/of speelsters waarvan één speler de spelsoort libre, een andere speler de spelsoort bandstoten en de derde speler de spelsoort driebanden-klein voor zijn of haar rekening neemt.
Het aantal deelnemende teams en de samenstelling daarvan is volledig vrij en in principe onbegrensd. Een team mag zelfs bestaan uit leden van verschillende verenigingen, geen enkel probleem. Enige voorwaarde is: alle deelnemers c.q. deelneemsters dienen lid te zijn van ons district.
Deelname staat vanzelfsprekend ook open voor jeugdleden en dag-competitie-leden (recreanten).

Graag alle opgaven zoveel mogelijk direct en per e-mail aanleveren!!!
Inschrijfformulieren versturen naar : Wim Schmitz; : Jachtlaan 37 7064EJ Silvolde
Telefoon : 0315-329738 / 06-23900553
e-mail : w.schmitz@knbbdoetinchem.nl

Kosten: € 6,00 inschrijfkosten per team. Het inschrijfgeld (indien u geen automatische afschrijving heeft) graag overmaken op rek.nr. 3150.27.010 van KNBB district Doetinchem & omstreken onder vermelding van Triatlon 2018

Mochten er verder nog vragen en of opmerkingen neem dan even contact met ons op.

Mede namens het districtsbestuur, hopen wij op uw deelname en wenst de triatloncommissie u allen veel succes en speelplezier toe tijdens deze 35e editie van onze Triatlon.

Triatloncommissie:
Theo Reintjes                                         Wim Schmitz
de Vaargeul 39 6916 DC Tolkamer           Jachtlaan 37 7064EJ Silvolde
t.reintjes2@chello.nl                               w.schmitz@knbbdoetinchem.nl
0316-543909 / 06-17449193                   0315-329738 / 06-23900553