Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

Nieuwsbrief van KNBB maart 2021


Maart 2021
THE HILL WE CLIMB …
Was de titel van de prachtige en inspirerende voordracht van Amanda Gorman tijdens de inauguratie van Joe Biden.
Wat heeft dat met biljarten te maken en wat moet dat in deze nieuwsbrief, zult u denken. Niets of iets? Dat laatste!
Na een heftige verkiezingsstrijd en oplopende onrust in Amerika staat Joe Biden voor de lastige taak het land
overeind te houden. De voordracht van Amanda zal hem en alle Amerikanen daarbij helpen.
In biljartland is het niet anders. De uitbraak van corona heeft de biljartsport stil gelegd. Eerst in maart en in tweede
instantie in september 2020. Aangescherpte maatregelen in december en een verlengde lockdown, met als klap van
de veel genoemde hamer, de avondklok.
Onrust in ons biljartwereldje, vragen over restitutie van contributie, teruggave van inschrijfgeld waren daar uitingen
van. Wat gaan onze leden doen, zeggen ze op of blijven ze loyaal? Restitutie van contributie behoort niet tot de
mogelijkheden, hebben wij u al eerder uitgelegd. Maar omdat het uitspelen van competities niet voor de hand ligt,
heeft het bestuur van KVC besloten de inschrijfgelden van de diverse landelijke competities terug te betalen.
Meerdere districten doen dat ook met de door hen ontvangen inschrijfgelden, vertrouwend op de loyaliteit van de
leden.
En midden in die onrustige periode was daar dan de Duke Challenge. Een invitatietoernooi met gevestigde namen en
aanstormend talent. Het werd een prachtig evenement, uitgezonden door Ziggo Sport en bekeken door meer dan
200.000 biljartliefhebbers per dag. En een gedroomde winnaar, Dick Jaspers.
Medeorganisator Harry Mathijssen van de stichting BEN, bedankte tijdens het driedaagse toernooi meerdere keren
de sponsoren, Ziggo Sport, Kozoom en de KNBB. Willem La Riviere, bondsdirecteur, heeft veel lobbywerk verzet bij en
met het NOC*NSF om dit evenement "op de kaart" te krijgen.
Wij vertrouwen erop dat dit lobbywerk onze leden en de andere 180.000 Challenge-kijkers aanspreekt, inspireert en
dat het leidt tot ledenbehoud of nog beter, tot groei van ons ledenaantal. Hoe groter de KNBB/KVC, hoe sterker we
staan!
SO WE CAN CLIMB THE HILL .......AFTER CORONA!pagina 2 van 4
* * *
Biljartevenement Merwestein: eind juni 2021


Tijdens de ALV van 19 december 2020 hebben we de districten meegedeeld dat de teamcompetitie en de
daaropvolgende Landsfinale dit seizoen niet meer doorgaan. Wel willen we bekijken of we een nationaal
biljartevenement kunnen organiseren in de periode waarin normaal gesproken de Landsfinale zou plaatsvinden: in
juni 2021 in sporthal Merwestein. Aan dit evenement kunnen spelers uit de volgende categorieën deelnemen:
Avondbiljart – Dagbiljart – Dames – Jeugd en Rolstoelbiljart.
Het evenement betreft de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten op de
kleine tafel. Er zal gespeeld worden op basis van het intervalsysteem.
Per district mag per spelsoort en klasse 1 deelnemer en een reservespeler worden opgegeven. De reserves kunnen
worden ingedeeld indien er niet genoeg inschrijvingen zijn.
Opgegeven deelnemers moeten lid zijn van KVC.
In deze coronatijd kan het moeilijk zijn om te bepalen wie er door het district wordt afgevaardigd.
Suggesties hiervoor zijn:
- Als er de tijd voor is, zou men nog voorronden kunnen spelen.
- Als er districtsfinales zijn gespeeld, kan men de kampioen afvaardigen.
- Zijn er helemaal geen voorronden of finales gespeeld en is er te weinig tijd om nog iets te organiseren, zou
men de kampioen van vorig seizoen in kunnen schrijven.
De poulewedstrijden van de avondbiljarters zullen op een doordeweekse dag gespeeld worden en de finales op één
dag in het weekend.
De dagbiljarters spelen hun wedstrijden allemaal op één dag doordeweeks.
De dames, rolstoelers en de jeugd spelen alles op één dag in een weekend.
Daarnaast reserveren we nog één dag in het weekend voor de vrijwilligersdag.
Inmiddels zijn alle districten via een brief hierover geïnformeerd. Wij zullen uiterlijk 1 mei a.s. beslissen of dit
evenement wel of niet kan doorgaan, in verband met de coronamaatregelen.
* * *
NK biljarten 2021 voor teams met VG-spelers


Aan iedereen die het VG-biljarten een warm hart toedraagt
In het weekend van 6 en 7 februari zou weer het NK biljarten voor teams
met VG-spelers georganiseerd en gespeeld worden.
Helaas heeft Covid ook roet in dit smakelijke weekend gegooid en kon dit
niet doorgaan. Wel zijn er mooie herinneringen aan vorig jaar vastgelegd in
een filmpje. De VG-commissie spreekt vooral de wens uit dat ze volgend
jaar dit mooie evenement weer mogen organiseren.
Kijk op: https://youtu.be/4nVuFJSE8sM
* * *
pagina 3 van 4

METEN IS WETEN, VEEL WETEN IS VEEL BILLIJKEN!

Het bestuur van KVC wordt met een zekere regelmaat benaderd door verenigingen met de vraag of er contributie
en/of inschrijfgeld terugbetaald wordt. Naast de beantwoording van die individuele vragen hebben wij daar ook in
onze nieuwsbrieven aandacht aan geschonken.

Het is van groot belang dat de sportinfrastructuur, onze verenigingen, overeind blijven. Wellicht ten overvloede
wijzen wij u en hen (via de website) nog op de regelingen die van kracht zijn.
Zie https://www.carambole.nl/nieuws/kabinet-verlengt-specifieke-steunmaatregelen-sport

Om onze verenigingen nog beter te kunnen begrijpen en te informeren, willen wij graag meer inzicht krijgen in het
beleid dat de districten voeren m.b.t hun contributies en inschrijfgelden. Daarom hebben wij de districten verzocht
om onderstaande vragen te beantwoorden:

• Hoe berekent uw district de districtscontributie, per kalenderjaar of per wedstrijdseizoen?
• Wat bedraagt de districtscontributie en bent u voornemens terug te betalen/verlagen, geheel of gedeeltelijk?
• Wat bedraagt het inschrijfgeld voor de voorwedstrijden PK's binnen uw district en bent u voornemens om de
inschrijfgelden terug te betalen, geheel of gedeeltelijk?
• Wat bedraagt in uw district het inschrijfgeld voor de teamcompetitie en bent u voornemens om geheel of
gedeeltelijk terug te betalen?
• Bent u voornemens om een (extra) bedrag te reserveren voor het seizoen 2021/2022?
• Is onder uw leden de stemming : “juist nu moeten wij met ons allen de schouders onder onze KNBB zetten”
of verwacht u een "leegloop" bij de binnen uw district aangesloten verenigingen?
Inmiddels is van het merendeel van de districten antwoord ontvangen. De uitkomsten zullen worden gedeeld met
de districtsbesturen.
* * *
Voor de agenda: voorjaarsvergadering KVC
De eerstvolgende ALV van KVC is vastgesteld op zaterdag 5 juni 2021. Uiteraard zullen we moeten afwachten of dit
een fysieke vergadering kan worden (heeft onze voorkeur) of dat we dit weer via Teams moeten organiseren. Hoe
dan ook: noteer alvast de datum in de agenda!WWW.CARAMBOLE.NL
pagina 4 van 4

www.carambole.nl
TASO Subsidie voor biljartverenigingen en districten
Vraag nu aan ter compensatie voor het omzetverlies vierde kwartaal 2020
De TASO regeling is vanaf 19 februari geopend, en zal sluiten op 5 april.
Deze tegemoetkoming is voor amateursportorganisaties die ten minste 10%
omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde
periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van
COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.


Artikel op website Carambole: https://www.carambole.nl/nieuws/taso-subsidie-voor-biljartverenigingen-en-districten
Voor meer informatie en aanvragen ga je naar: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-1

Bijlagen bij Nieuwsbrief van KNBB maart 2021