Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

Nieuwsbrief van KNBB juni 2021

Verstuurd aan: alle functionarissen in ons district

Geachte bestuurder,

 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief inzake de ledenadministratie voor het seizoen 2021-2022.

Wij verzoeken u de inhoud goed te lezen en te bewaren voor later naslagwerk.
Deze nieuwsbrief is ook te vinden op www.carambole.nl / Organisatie / Nieuwsbrieven.

Gelieve voor wijzigingen in bestuur of leden niet deze mail te beantwoorden maar uw wijzigingen in te vullen in mijn.knbb.nl (zie bijlage voor tips) of uw vragen sturen aan la@knbb.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur KNBB Vereniging Carambole en ledenadministratie KNBB.

 

 

NIEUWSBRIEF VOOR FUNCTIONARISSEN Informatie ledenadministratie juni 2021

 

Geachte bestuurder,

 

Wat een vreemd jaar hebben we gehad, voor verenigingen een moeilijke tijd maar door de inspanning van velen en de bijdragen die onze leden hebben geleverd aan het naleven van de landelijke maatregelen, mogen we weer! We maken ons dus weer op voor een mooi nieuw seizoen.

 

In het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat veel verenigingen aan de oproep hebben voldaan om alle leden, dus ook de niet-spelende leden, op te geven aan de ledenadministratie. Zoals u vorig jaar in deze zelfde nieuwsbrief kon lezen ondersteunen wij verenigingen niet alleen voor de competitie-spelende leden. Wij hebben wij veel vragen van verenigingen beantwoord en belangen behartigd voor alle biljarters, verenigingsbestuurders en biljartlokaliteiten.

 

En ‘goed voorbeeld doet goed volgen’, inmiddels hebben een aantal verenigingen hier gehoor aan gegeven. Het resultaat was zelfs veel beter dan verwacht! Prominente en vernieuwende verenigingen als Horna uit Hoorn, BV Acquit uit Woerden, ’t Ivoor uit Boxtel en Buurt- en Biljartcentrum Castricum hebben het voortouw genomen en al hun ‘niet competitie spelende’ leden aangemeld als lid van de KNBB. Dit mede door een kortingsactie vanuit KVC, waardoor aanmelding van deze leden niet € 5,00 kost maar slechts € 2,50 – een actie die door KVC inmiddels met een jaar is verlengd tot 1 mei 2022.

De reden was simpel: Per lid ontvangt de KNBB een bijdrage van NOC*NSF die volledig kan worden aangewend voor alle zaken waar alle clubs en leden van profiteren: promotie van het biljarten, marketing, inspanningen voor biljarten in de media/op tv, inspanningen voor behartigen belangen van clubs richting politiek en beleid, hulp bij problemen van clubs richting gemeenten, en beschikbaar zijn voor alle vormen van individueel ledencontact, bijvoorbeeld telefonisch of per mail, en nog veel meer. Allemaal zaken die door deze clubs zijn gezien in deze lastige coronatijd, waarin zij uit directe ervaring de meerwaarde hebben ervaren van de invloed van de KNBB op andere zaken dan alleen competities.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om, indien u dit nog niet gedaan heeft, ook de leden die geen competitie spelen op te geven als ‘niet-spelend lid’ voor € 5,00 per seizoen. Het zijn slechts de kosten van 2 kopjes koffie, maar hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan bij bijvoorbeeld de vertegenwoordiging bij NOC*NSF. De bijdrage vanuit NOC*NSF zetten wij in voor bijvoorbeeld de PR/Marketing van de biljartsport, het biljarten voor minder validen en verstandelijk beperkten, de opleiding voor arbiters en instructeurs. Ook wordt dit gebruikt voor projecten als ‘Smart…’ (wiskundepakket met behulp van de biljarttafel), de reserveringsapp 24Play, Competitieveiling en het project tegen eenzaamheid onder ouderen Tijd voor Krijt.

 

Maar ook de Rechtsbijstandverzekering via DAS, de ondersteuning voor Bestuurdersaansprakelijkheid, model statuten en nog veel meer ‘verenigingsondersteuning’ vallen onder de diensten van de KNBB.

 

Het is dus van belang een zo groot mogelijke groep van mensen aan te melden zodat we al deze diensten kunnen blijven uitvoeren en om de biljartsport weer groot te maken. Kijkt u maar eens op www.knbb.nl / Verenigingen wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.

 

Wij danken u dan ook bij voorbaat voor het aanmelden van ál uw verenigingsleden.

 

LEDENADMINISTRATIE

 

Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u middels deze brief te informeren over de meest voorkomende taken die binnenkort weer van belang zijn voor een juiste ledenadministratie en een handleiding die u in de loop van het seizoen kan helpen. Wij verzoeken u deze informatie dan ook ergens te bewaren voor latere raadpleging.

 

Wilt u uw ‘niet competitie spelende leden’ aanmelden dan kunt u dit simpelweg doen door ze in de ledenadministratie aan te melden als ‘niet-spelend lid’. De korting wordt vanzelf verrekend bij de eerstvolgende factuur. Het gaat hierbij om nog niet eerder aangemelde leden. Dus alleen leden met een nieuw bondsnummer, of leden die al langer niet meer lid waren van de KNBB omdat ze geen competitie speelden.

Het bestuur van KNBB Vereniging Carambole zal op de ALV een voorstel doen voor een eenmalige korting op de contributie. Dit heeft uiteraard alles te maken met het niet kunnen afmaken van het seizoen en er dientengevolge ook geen afsluitende Landsfinale is geweest. Zodra dit bevestigd is middels de vaststelling van de contributies zal dit op de website www.knbb.nl en www.carambole.nl bekend gemaakt worden.

 

Wist u dat u en al uw leden 24 uur per dag antwoorden op de meest voorkomende vragen kunnen vinden in onze digitale helpdesk? Kijk hiervoor op http://helpdeskcarambole.knbb.nl/

En wist u dat al uw aangemelde leden ook zelf hun gegevens kunnen controleren in mijn.knbb.nl? Dit zijn uiteraard de gegevens die uw secretaris heeft ingevuld voor hen, maar waar zij zelf eventueel nog adreswijzigingen kunnen invullen. Dat scheelt uw secretaris ook weer werk.

 

Dan vindt u hierna de voor u belangrijke tips en informatie voor een juiste ledenadministratie.

 

Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen zodat u een juiste factuur ontvangt aan het begin van het nieuwe seizoen.

Sommige artikelen kent u al uit eerdere versies, maar de meesten zijn geüpdatete of aangepast of zelfs vervallen. Wij verzoeken u deze nieuwsbrief dan ook te lezen alsof u hem nog niet eerder hebt gezien.

 

De tips in vogelvlucht:

1) Aanvragen wachtwoord voor mijn.knbb.nl

2) Hoe log ik in bij mijn.knbb.nl

3) Controleren en wijzigen op contactgegevens leden en (functies) van het bestuur

4) Het aanmelden van een nieuw lid

5) Een lid aanmelden voor een lidmaatschap, welk lidmaatschap moet u kiezen?

6) Het omzetten van een lidmaatschap

7) Het beëindigen (afmelden) van een lidmaatschap

8) Wat te doen als uw vereniging stopt?

9) Mutaties voor vereniging uit laten voeren door districtssecretaris

10) Facturatie

11) Tarieven contributie 2021/2022

12) Incasso machtiging is vervallen, hoe moet ik de betaling doen?

13) Er staat een fout in de factuur, wat moet ik doen?

 

1) Aanvragen wachtwoord voor mijn.knbb.nl

 

Onderstaande geldt ook voor alle actieve leden van de vereniging:

 

Indien u nog geen wachtwoord heeft ontvangen, of u het wachtwoord bent vergeten dan kunt u dit heel gemakkelijk op de onderstaande wijze zelf aanvragen. Het is wel een vereiste dat u een actief lidmaatschap heeft en uw juiste e-mailadres in de ledenadministratie van de KNBB geregistreerd is.

Ga naar www.knbb.nl en klik op (of klik op ‘Ctrl + deze button voor de link)

 

1. Klik op inloggen en vervolgens op ‘wachtwoord aanvragen’.

2. Vul uw bondsnummer en uw e-mailadres in en klik op ‘versturen’. Er zal daarna binnen enkele minuten (maximaal 5 minuten) een wachtwoord naar uw e-mailadres worden verzonden. Let op: de mail kan in uw ‘ongewenste e-mail’ terecht komen.

 

2) Hoe log ik in bij mijn.knbb.nl

 

Om in te loggen gaat u naar mijn.knbb.nl en klik op ‘inloggen’. Vul de inloggegevens in die u per e-mail heeft ontvangen. De beste manier om in te loggen is om het wachtwoord vanuit de originele mail te kopiëren en erin te plakken. Uw “persoonlijk” bondsnummer is uw gebruikersnaam.

Na inloggen met het toegestuurde wachtwoord dient u dit te vervangen door een ander wachtwoord. Dit kan door op ‘Profiel / Wachtwoord wijzigen’ te klikken.

 

3) Controleren en wijzigen van contactgegevens van leden of bestuurders

 

Met uw hulp trachten wij zoveel mogelijk de gegevens van onze leden up-to-date te houden zodat competitieleiders de leden altijd kunnen bereiken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met de gegevens om.

Controleer daarom regelmatig of de contactgegevens van alle leden nog actueel zijn zoals adres, woonplaats telefoonnummer en e-mailadres, pas deze indien nodig aan.

 

LET OP! Er dient te allen tijde een volledig bestuur (minimaal een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester) te zijn aangemeld. Controleert u nog even of dit het geval is?

Door uw leden te vragen zelf hun gegevens te controleren in mijn.knbb.nl kan uw taak ook verlicht worden. Zie ook punt 8 en 9.

 

Wijzigt de samenstelling van uw bestuur dan kan de secretaris dit zelf wijzigen onder

Mijn vereniging / Details & Commissies .

Meldt het bestuurslid aan dat de functie overneemt en meldt het bestuurslid daarna pas af dat stopt.

 

Indien u stopt met uw functie van secretaris of ledenadministrateur

Gaat u zelf als secretaris stoppen? Meldt in dat geval altijd eerst de nieuwe secretaris aan. Pas als dit gelukt is, meldt u zichzelf af. Met het afmelden van uw functie vervalt namelijk het recht op ‘muteren’.

 

 

 

 

 

Indien u als secretaris (tijdelijk) afwezig bent

Dan heeft u de mogelijkheid om een ledenadministrateur op te voeren. Een vereiste is wel dat het juiste e-mailadres in de ledenadministratie staat en dat deze persoon ook actief lid is van de KNBB. Als u hem/haar voor deze functie heeft opgevoerd onder ‘bestuur-/commissie’ kan hij/zij een wachtwoord aanvragen voor mijn.knbb.nl , op de manier zoals beschreven is bij Aanvragen wachtwoord voor mijn.knbb.nl.

 

Indien u uw functie overdraagt verzoeken wij u om deze informatie (Nieuwsbrief aan functionarissen) over te dragen aan de (tijdelijke) vervanger.

 

4) Het aanmelden van een nieuw lid

 

Leden aanmelden kan het gehele jaar. In de overgangsperiode tussen 1 mei en 31 juli zijn er echter wat punten waar u op dient te letten:

 

- Vanaf 1 mei t/m 31 juli kunt u leden opvoeren zonder dat deze worden gefactureerd. Zij worden pas gefactureerd in augustus voor het seizoen 2021/2022. Hierdoor kunt u ze tijdig lid maken en dus ook op tijd worden opgegeven voor de competities/evenementen waar zij aan willen deelnemen zonder dat dit kosten met zich mee brengt.

- U kunt leden opvoeren met een datum in de toekomst. Zij staan dan vermeld als

‘Toekomstig lid’. Een toekomstig lid wordt pas ‘actief’ op de datum van aanmelding.

U kunt deze leden tot de datum waarop het lidmaatschap actief wordt, terugvinden op de ‘inactieve’ ledenlijst van de verenging. Dit kunt u doen door het vinkje “alleen actieve leden weergeven” uit te zetten. U ziet dan “alle leden” inclusief de leden die eerder lid waren.

 

U kunt het aanmaken van een nieuw bondsnummer voor een bestaand lid voorkomen (en daarmee onterecht dubbele facturatie)

 

Neemt u een lid aan dat al eerder lid was van de KNBB in het verleden of nog steeds lid is bij een andere vereniging, let dan op onderstaande tips:

- Geef bij het opvoeren van een lid met een (oud) bondsnummer de juiste geboortedatum en het reeds bestaande bondsnummer op. Klik daarna op ‘zoeken’ en u vindt de juiste persoon. De contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) die bij ons bekend zijn worden dan ingevuld. Deze kunt u eventueel later nog aanpassen.

- Als de persoon aangeeft wel eerder lid te zijn geweest maar dat hij zijn/haar bondsnummer niet meer weet, dan kunt u dit opvragen bij de ledenadministratie la@knbb.nl of 030-6008401 met vermelding van zijn/haar achternaam, voorletter(s) en de geboortedatum. Wij zoeken het oude bondsnummer dan graag voor u op.

- Indien een persoon een oud verenigingslid is, dan kunt u zijn bondsnummer opzoeken in de totale ledenlijst met “actieve” en “inactieve leden”. U ziet “alle” leden door het vakje ‘alleen actieve leden weergeven’ uit te vinken.

- Voer altijd een laatste controle (typefouten/geboortedatum) uit voordat u de gegevens van een ‘nieuw’ lid opslaat. Als gegevens eenmaal zijn opgeslagen kunt u deze niet meer zelf wijzigen en heeft een bestaand lid wellicht een nieuw bondsnummer gekregen. Dit dient u dan direct door te geven aan de ledenadministratie via mail. Wij zorgen dan voor een juiste verwerking.

 

5) Een lid aanmelden voor een lidmaatschap

 

U heeft het lid aangemeld, nu moet u alleen nog een lidmaatschap toekennen, maar welk lidmaatschap moet u kiezen?

Hieronder de diverse soorten lidmaatschappen en voor welke competities/evenementen dit geldig is.

 

Carambole (geen competitie)

Bestemd voor: Bestuurders, leden van de vereniging die niet in teamverband of persoonlijke competitie spelen.

Zonder lidmaatschap mag u geen bestuurder van een vereniging zijn, in verband met juridische aansprakelijkheid van een bestuur is een lidmaatschap vereist!

 

Carambole Avond-competitiespeler

Bestemd voor:

- Alle teamcompetities die onder de districtscompetitie vallen (A-klasse, B-klasse, C-klasse, jeugdcompetitie)

- Persoonlijke kampioenschappen Libre, Bandstoten (alle klassen)

- Persoonlijke kampioenschappen Driebanden klein (alle klassen)

- Persoonlijke kampioenschappen Driebanden Groot 1e,2e,3e klasse

 

Carambole Dag-competitiespeler

Bestemd voor:

- Alle competities die onder de ‘dag-competitie’ binnen de districtscompetitie vallen

 

Wanneer moet ik kiezen voor een Driebanden lidmaatschap?

 

Voor de onderstaande competities/ evenementen is een lidmaatschap Driebanden Competitiespeler nodig:

- Alle teamcompetities die onder Driebanden Groot Eredivisie en 1e t/m 4e divisie vallen

- Grand Prix (Nationale ranking) toernooien Driebanden Groot.

- Driebanden NK Dames

Dit lidmaatschap kan ook eventueel door de speler rechtstreeks bij de K.N.B.B. worden afgesloten. Wilt u dat de factuur naar de speler gaat, meldt hem dan af bij uw vereniging, maar zeg tegen de speler dat hij zich voor zijn eigen lidmaatschap moet aanmelden. Dit kan hij/zij doen via de website Driebanden.nl.

 

 

6) Het omzetten van een lidmaatschap

 

Als een lid van ‘spelend lid’ naar ‘niet-spelend lid’ (of andersom), moet worden omgezet in een lopend seizoen bij dezelfde vereniging dan dient u hiervoor de volgende regels in acht te nemen:

 

Van “Carambole Avond- of Dag-competitiespeler” naar “Carambole (geen competitie)”, of andersom.

Meldt het lid af vóór 31-07-2021 en meldt het nieuwe lidmaatschap aan op 01-08-2021. Op deze manier loopt de facturatie mooi in elkaar over.

 

 

 

Bij het omzetten van een lidmaatschap in een lopend seizoen (reeds gefactureerd en betaald) bij dezelfde verenging
Probeer dit niet zelf om te zetten maar stuur een mail naar de ledenadministratie la@knbb.nl. Wij zorgen dan voor een juiste verwerking. Als u dit niet meldt, dan krijgt u wederom een verkeerde factuur!

Mail het bondsnummer en het foutieve lidmaatschap en het liefst ook het factuurnummer waarop het lid verkeerd gefactureerd is.

 

Abusievelijk verkeerd lidmaatschap opgevoerd?

Meldt het lid direct af met als reden ‘Fout bij aanmelding’. En meldt hem/haar aan voor het juiste lidmaatschap.

Dit kan echter alleen als het lidmaatschap nog niet gefactureerd is.

Is het lidmaatschap al gefactureerd, neem dan contact op met de ledenadministratie. (zie hierboven bij omzetten van een lidmaatschap)

Een eenmaal aangemeld lidmaatschap wordt altijd gefactureerd tenzij het door de ledenadministratie met terugwerkende kracht wordt verwijderd. Dit herkennen we het snelst door ‘Fout bij aanmelding’ als afmeldingsreden te gebruiken. Wij verwijderen het lidmaatschap dan alsof het nooit bestaan heeft.

 

7) Het beëindigen (afmelden) van een lidmaatschap

 

Leden die geen competitie (meer) wensen te spelen en niet aan andere evenementen deelnemen in het seizoen 2021/2022 dienen vóór 31 juli 2021 te worden afgemeld als ‘Avond- of Dag-competitie lid’. U kunt hem/haar dan aanmelden als ‘niet-spelend lid’.

Stopt een lid er helemaal mee (hij verlaat de vereniging) dan hoeft u hem/haar uiteraard alleen maar af te melden.

De einddatum van het competitielidmaatschap komt automatisch op 31-07-2021 te staan. Na 31 juli zal dit lid niet meer op de ‘actieve’ ledenlijst staan. Indien het lidmaatschap te laat (óp of ná 1-8-2021) wordt afgemeld dan wordt de einddatum 31-7-2022, er dient voor dit seizoen voor dit lid dan ook contributie te worden betaald!

Leden ‘met terugwerkende kracht’ afmelden (na facturatie) kan tot 01-09-2021. De factuur dient dan echter nog wel gecorrigeerd te worden. Dus mocht het onverhoopt zo zijn dat u toch nog een lid bent vergeten af te melden, meldt dit dan z.s.m. doch uiterlijk 31-08-2021 bij de ledenadministratie. Hier kunnen echter wel administratiekosten voor in rekening worden gebracht.

 

Lid overleden?
Indien een van uw leden is overleden, voer dan, liefst zo snel mogelijk, de datum van overlijden in met als ”reden eind” OVL (overleden). De datum van overlijden is dan de tevens de einddatum van het lidmaatschap en alle functies. Heeft u per ongeluk iemand afgemeld met als reden “Overleden” meldt dit dan direct aan de ledenadministratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Wat te doen als uw vereniging stopt?

 

Als uw vereniging stopt moet deze vóór 1 juli 2021 zijn uitgeschreven. Een voorwaarde is dat de vereniging geen openstaande posten mag hebben. U dient alle leden af te melden vóór 1 juli.

Daarna meldt u het bestuur af bij ‘Mijn vereniging’ / ‘Details & Commissies’ . Let wel op dat u uw functie van secretaris als laatste beëindigt, anders kunt u niet meer muteren.

Als u alle mutaties heeft doorgevoerd verzoeken wij u een mail te sturen aan la@knbb.nl met het verzoek om de vereniging te beëindigen. Wij verzoeken u hierbij het verenigingsnummer en de einddatum te vermelden. Zodra wij uw vereniging hebben uitgeschreven ontvangt u van ons een bevestiging.

 

9) Mutaties voor vereniging uit laten voeren door districtssecretaris

U hebt als verenigingssecretaris de mogelijkheid om het district toestemming te verlenen om bij uw vereniging mutaties door te voeren. Bij ‘Mijn vereniging/Details & Commissies’ hoeft u alleen maar het vakje “district mag leden beheren” aan te vinken. De secretaris blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste ledenadministratie.

 

10) Facturatie

 

Wij berekenen contributie per wedstrijdseizoen, dit loopt van 01-08 t/m 31-07 van het daarop volgend jaar. Facturen worden per e-mail verzonden aan de secretaris. De eerste factuur voor het nieuwe seizoen wordt aan de secretaris toegezonden in de eerste helft van augustus. Daarna wordt eens per maand/ twee maanden een factuur gestuurd voor nieuw aangemelde leden na de laatste factuur. Over het algemeen is dit aan het einde van een maand.

 

Een kopie van de factuur vindt u in mijn.knbb.nl onder ‘mijn vereniging/facturen’. Deze kunt u ‘inzien’ of ‘downloaden’.

 

11) Tarieven contributie 2021/2022

 

De verwachting is dat er tijdens de bondsraad van 26 juni 2021 besloten wordt dat er geen verhoging van de contributie zal zijn en mogelijk zelfs een korting. Zie het eerder geschrevene hierover. Echter dat weten we op 26 juni pas zeker.

De tarieven staan vanaf begin juli 2021 vermeld op de website van de KNBB. U kunt hierbij komen via de link https://www.knbb.nl/. Klik op ‘Organisatie’ Contributie 2021-2022.

 

12) Hoe moet ik de betaling doen?

 

De incassomachtiging die uw vereniging mogelijk had lopen is niet langer geldig. Wij hebben met ABN AMRO Bank getracht om tot een nieuw contract te komen, (vanuit ABN AMRO was dit verplicht) maar helaas is dit niet gelukt. Hierdoor hebben wij moeten besluiten om het incassocontract op te zeggen.

Voor uw betalingen kunt u (indien mogelijk) gebruik maken van de link voor iDealbetaling die in de mail staat van uw factuur. Deze vorm van betaling heeft onze voorkeur, want dit geeft de minste kans op fouten om uw betaling te verwerken.

 

 

 

Liever toch zelf de betaling doen?

Indien u toch liever zelf de betaling doet, vermeld dan altijd alleen uw verenigingsnummer en factuurnummer, overige teksten worden foutief of niet verwerkt waardoor uw betaling mogelijk niet juist verwerkt kan worden.

 

Vermeld in ieder geval altijd uw verenigingsnummer! Want soms staat de rekening niet op naam van de vereniging maar op naam van de penningmeester, dan wordt het voor ons lastig om de betaling te koppelen aan de juiste vereniging.

 

Graag als volgt: 12345 20700001 (i.p.v. Contributies 2021-2022 vereniging X). Wij krijgen in de periode augustus/september namelijk heel veel contributies 2021-2021 binnen en zoeken naar de juiste vereniging is dan lastig.

 

iDealbetalingen worden door ons verwerkt via een tussenpartij (CM.Com) en dit gaat via een tussenrekening. Als u zelf de betaling doet, doe dit dan niet naar hetzelfde rekening als dat van de iDealbetaling, want dit komt niet bij ons aan! U dient in dat geval ons eigen rekeningnummer te gebruiken: Wij verzoeken u het bedrag met vermelding van uw verenigingsnummer over te maken op NL28ABNA0830114513 t.n.v. KNBB Vereniging Carambole.

 

Voor vragen over de verwerking van uw betaling:

Debby Manders, Financiële Administratie, e-mail: fz@knbb.nl

 

 

13) Er staat een fout in de factuur, wat moet ik doen?

 

Wij verzoeken u fouten in de factuur binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te mailen aan de ledenadministratie. Wij kunnen dit dan voor u herstellen. Vermeld altijd:

1) Het factuurnummer en uw verenigingsnummer

2) Het bondsnummer van het lid dat foutief gefactureerd is

3) De reden waarom dit niet eerder is doorgegeven aan de ledenadministratie, immers ‘opzeggingen’ dienen voor 31-7 te worden doorgegeven en ‘fout bij aanmelding’ heeft u niet op tijd aan de ledenadministratie doorgegeven.

Afhankelijk van de reden van ‘te laat melden’ zullen wij wel of geen administratiekosten in rekening brengen.

 

Indien u, na deze informatie gelezen te hebben, nog steeds vragen heeft dan kunt u deze uiteraard mailen of bellen met de ledenadministratie: tel. 030-6008401. Aanwezig op bondsbureau: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09:30 tot 12:45 uur.

 

Dan rest ons niets anders dan u tot slot alvast een goed en sportief wedstrijdjaar 2021-2022 te wensen!

 

Met sportieve groet,

 

Ledenadministratie

 

E-mail: la@knbb.nl

Aanwezig op bondsbureau: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

 

Bijlagen bij Nieuwsbrief van KNBB juni 2021