Sponsoren

 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Taveerne Tolkamer
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • de pol
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • A1biljarts.nl
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
 • Sponsor van KNBB Doetinchem
Home Algemeen

Nieuwsbrief Januari 2018

MET OPROEP VOOR JEUGD EN JEUGDBEGELEIDING

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl
Samen biljarten geeft meer effect!
KVC NIEUWSBRIEF
JANUARI 2018
Biljartliefhebbers,
We zeggen het allemaal regelmatig: “We hebben weinig jeugd meer aan de biljarttafel. Zo gaat het de
verkeerde kant op.”
Nog niet zo lang geleden kreeg ik een brief van een bezorgde vader die heel graag zijn zoon aan de tafel
wil houden, omdat zowel hij als zijn zoon het spelletje enorm leuk vindt.
Ik wil jullie zijn verhaal niet onthouden en publiceer zijn verhaal en ideeën voor de toekomst in deze
nieuwsbrief (pagina 2 en 3).
Om aan te sluiten bij zijn verhaal heb ik op de laatste jeugdleidersvergadering naar voren gebracht dat
wij, KVC, in elk gewest een talentenmiddag willen organiseren op het eind van dit seizoen. Zowel spelers
die lid zijn van KVC als niet-leden kunnen zich daarvoor inschrijven. Wij komen dan met onze trainers
naar de verschillende locaties om de jeugd te beoordelen.
Zo’n beoordeling kan zijn dat de speler in kwestie in eerste instantie nog bij de clubtrainer blijft, maar
het kan ook zijn dat men terecht komt bij een van onze regiotrainers. Dit zijn gecertificeerde mensen die
in het bezit zijn van het diploma A-instructeur. Het kan ook zijn dat de speler terecht komt bij een van
onze assistent-bondstrainers. Dit zijn trainers die op het niveau van ereklasse hebben gespeeld en ook
gecertificeerd zijn. Het hoogst haalbare is les krijgen van onze bondstrainer.
Wij kunnen het niet alleen. Wij hebben jullie hulp nodig om onze jeugd enthousiast te maken voor de
biljartsport. In den lande wordt door verschillende verenigingen en districten al actie ondernomen om de
jeugd binnen te krijgen. Zo heeft er in Noord-Holland op zaterdag 13 januari een jeugdtoernooi
plaatsgevonden. Dit is een voorbeeld voor vele districten. Het gaat niet vanzelf.
In februari zal ik aan alle gewesten en de daarbij behorende districten een brief schrijven met het
verzoek om een geschikte locatie met minimaal 3 biljarts beschikbaar te stellen voor onze
talentenmiddagen. Kinderen, al of geen lid van KVC, kunnen zich aanmelden om te laten zien wat ze al in
hun mars hebben. Wij komen met een aantal trainers naar de ze locaties om de kandidaten te
beoordelen. Deze beoordelingen worden door ons besproken en hieruit volgt een advies aan de
kandidaat en zijn of haar ouders/verzorgers.
Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten om de jeugd enthousiast te maken voor onze
biljartsport.
Groet,
Piet Verschure
Portefeuillehouder Trainingen en Opleidingen en Jeugd KVCpagina 2 van 3
Samen biljarten geeft meer effect!
www.knbbcarambole.nlToekomstvisie:
Om de jeugd aan tafel te krijgen zullen we ze moeten
confronteren met het mooie spelletje, dit zal enige inspanningen kosten, maar kan ook resultaat
brengen op moment dat ze er eenmaal aan geproefd hebben. We zien nu jaarlijks steeds minder
jeugdleden. Als hier niet actief op gestuurd gaat worden, zal er over 50 jaar geen KNBB meer bestaan,
omdat er dan geen leden meer over zijn, of te weinig om de kosten van de organisatie te kunnen dekken.
Hoe bereiken we de jeugd? Werven van jeugdleden bij:
Scholen: Bij scholen zou ik voorstellen om eens per jaar een demonstratie voor de hele school te geven
door bijvoorbeeld Dave Christiani en/of Sander Jonen om de kinderen geïnteresseerd te laten raken door
wat ze te zien krijgen. Daarna natuurlijk onder begeleiding van deze 2 toppers de kinderen zelf een
balletje laten stoten.
Sportkantines: Hierbij denk ik aan hoe ik zelf met biljarten in aanraking ben gekomen, bij de lokale
voetbalclub stond in het jeugdhonk een biljart, door daarop een balletje te stoten en te horen dat ik
talent had, ben ik uiteindelijk besmet met het biljartvirus, wat naar mijn mening met geen pil of medicijn
te bestrijden is, en dat willen we juist bewerkstelligen!
Misschien kunnen we met een fabrikant van biljarts deals afsluiten om de infrastructuur hiervoor gereed
te maken.
Beurzen openbare ruimtes: Tijdens beurzen of drukke openingstijden in een winkelcentrum een tafel
neerzetten met 2 of 3 lokale toppers, die de jeugd aanspreekt om eens een balletje te spelen tegen hun.
Ik (Stefan) ben trotse vader van Sebas Lenting (foto). jeugdfoto
Sebas is net als zijn vader gek van het spelletje en
heeft daar onwijs veel plezier in. Maar omdat in zijn
regio (NO) geen actie wordt ondernomen, zit Sebas nu
zonder competitie thuis!!
Daarnaast is zijn trainer plotseling overleden
waardoor hij dus nu stilstaat.
Ik zie in Sebas een nieuwe Dave Christiani, een Dick
Jaspers wellicht!
Hierom zou ik het zonde vinden om dit op zijn beloop
te laten en daarom deze oproep aan de KNBB.
Ik heb een aantal ideeën over nieuw te werven
jeugdleden en wil dit graag met de KNBB bespreken.
Deze ideeën zal ik hieronder beschrijven, in de hoop
dat we samen aan een mooi plan kunnen gaan werken
om meer jeugd aan tafel te krijgen.pagina 3 van 3
Samen biljarten geeft meer effect!
www.knbbcarambole.nl
Met als doel het virus over te brengen zoals bij sportkantines beschreven staat.
Gemeente: Bij heel veel gemeentes kunnen de schoolgaande kinderen sporten uitproberen voor een
aantal keer, hier betalen ze € 5,00 voor 3 tot 5 keer een proefles meedoen. Hier zit veel werk in, maar
brengt ook veel lijkt mij.
Ik zie het zo voor me dat in elke stad of dorp wel een biljart staat. Via de lokale vereniging kunnen we
mensen krijgen die de jeugd wil en kan begeleiden. Indien de vereniging hier niemand voor heeft, kan de
bond mensen toewijzen of permanent aannemen om het hele land te rond te gaan.
De gemeente heeft ook belang bij de thuisblijvers, kinderen die niet naar school gaan, maar wel
leerplichtig zijn, hier kunnen we misschien zelfs geld voor de gemeente voor krijgen. Het kost ze nu
immers al heel veel geld.
Dit kan eventueel bij of in samenwerking met een orthopedagogisch centrum (ADHD, Dyslexiezorg,
autistische kinderen, opvang thuisblijvers).
Er zijn voorbeelden dat kinderen met ADHD beter zijn gaan leren op school door de biljartsport, betere
concentratie hebben en rustiger zijn geworden. Door kinderen zelfvertrouwen te geven zullen ze zich
eerder over hun angsten heen zetten en tot een prestatie komen. Ook op andere vlakken als biljarten.
Het orthopedagogisch centrum vangt toch al vaak de thuisblijvers op, win-win situatie voor KNBBGemeente lijkt mij!
Hoe houden we de jeugd bij de vereniging:
Door mensen van de lokale club op te leiden tot jeugdbegeleider/trainer, kan je de jeugd bij de
vereniging houden. Aandacht is hierbij het sleutelwoord. Dit kan een betaalde klus zijn voor de
begeleiders. Dit hoeft niet veel te zijn, maar het kan ook niet zo zijn dat iemand die zich vrijwillig in wil
zetten, zelf kosten moet maken om in café/biljartzaal de jeugd te begeleiden.
Sponsors lokaal werven:
Door lokaal sponsors te werven voor de jeugd krijg je vaak eerder sponsorgeld. Dit kan je inzetten om de
begeleiders te compenseren voor hun inzet.
Wat kan de bond doen:
Zorgen dat er geen leden tussen wal en schip belanden zoals Sebas, breng in begin van competitie in
kaart welke leden wel of geen competitie kunnen spelen. Word er geen competitie gespeeld, ga met de
ouders in gesprek om te kijken naar de mogelijke opties.
Wat kan ik doen:
Ik stel mij ter beschikking om lokale jeugd te trainen, heb hiervoor geen diploma van de KNBB.
Tevens wil ik mij beschikbaar stellen als begeleider en wedstrijd coördinator voor de jeugd.
Rekening houdend met mijn eigen drukke biljartagenda in zowel Nederland als Duitsland.
Verder meedenken om plan van aanpak te maken, waarbij het opleiden van de lokale mensen een taak
van mij zou kunnen zijn, nadat samen beleid gemaakt is.
Stefan Lenting

Bijlagen bij Nieuwsbrief Januari 2018